DevOps
فرآیند استقرار را مانند یک رهبر ارکستر هدایت کنید
فرهنگ

جنبه فرهنگی برای DevOps اساسی است. همکاری، مسئولیت مشترک و ذهنیتی را تشویق می‌کند که برای بهبود مستمر و یادگیری ارزش قائل است. فرهنگ اعتماد، ارتباط و مسئولیت‌پذیری بین توسعه، عملیات و سایر تیم‌های مرتبط بسیار مهم است.

یکپارچه‌سازی پیوسته (CI)

CI یک روش توسعه است که در آن توسعه دهندگان اغلب تغییرات کد خود را در یک مخزن مرکزی ادغام می‌کنند. هر ادغام، ساخت‌ها و آزمایش‌های خودکار را راه‌اندازی می‌کند و اطمینان می‌دهد که پایگاه کد ثابت و کاربردی باقی می‌ماند.

استقرار/تحویل مداوم (CD)

CD با خودکار کردن فرآیند استقرار، CI را گسترش می‌دهد. این شامل استقرار خودکار تغییرات کد در محیط‌های تولید یا مرحله‌بندی پس از گذراندن آزمایشات است که منجر به انتشار سریع‌تر و مطمئن‌تر می‌شود.

اتوماسیون

DevOps به شدت به اتوماسیون برای ساده کردن وظایف تکراری مانند آزمایش، استقرار، مدیریت پیکربندی و تامین زیرساخت متکی است. ابزارهایی مثل Ansible، Puppet، Chef و Terraform معمولا برای اتوماسیون استفاده می‌شن.

نظارت و ثبت

نظارت مستمر بر برنامه ها، زیرساخت‌ها و معیارهای عملکرد بسیار مهم است. ابزارهایی مثل Prometheus، Grafana، ELK Stack (Elasticsearch، Logstash، Kibana) و Splunk به نظارت، ثبت و به دست آوردن بینش در مورد رفتار سیستم کمک می کنند.

زیرساخت به عنوان کد (IaC)

IaC مدیریت و تامین زیرساخت از طریق کد به جای فرآیندهای دستی گفته می‌شه. این زیرساخت اجازه می‌ده که سیستمی سازگار و قابل تکرار داشته باشیم و باعث کاهش خطا و افزایش مقیاس‌پذیری هم می‌شه. ابزارهایی مثل Terraform و AWS CloudFormation برای IaC استفاده می‌شوند.

کنترل نسخه

استفاده از سیستم‌های کنترل نسخه مانند Git به تیم‌ مااین امکان رو می‌ده تا تغییرات کد، پیکربندی‌ها و زیرساخت‌ها رو مدیریت و پیگیری کنیم، همکاریمون رو بهتر می‌کنه و در صورت نیاز امکان بازگشت به نسخه‌های قبلی رو هم فراهم می‌کنه.

ابزارهای همکاری

تیم‌های DevOps از ابزارهای همکاری و ارتباطی مانند Slack، Microsoft Teams، یا Atlassians Jira و Confluence برای تسهیل ارتباطات کارآمد، ردیابی وظایف و اشتراک‌گذاری دانش استفاده می‌کنن.

امنیت (DevSecOps)

ادغام اقدامات امنیتی در خط مقدم DevOps بسیار مهم است. DevSecOps شامل تعبیه بررسی‌ها و اقدامات امنیتی در طول چرخه عمر توسعه نرم‌افزاره، تا اطمینان حاصل کنیم که امنیت بالاترین اولویت رو داره.

میکروسرویس‌ها و کانتینرسازی

استفاده از معماری میکروسرویس‌ها و کانتینری‌سازی (مثل Docker، Kubernetes)ساخت و استقرار برنامه‌ها در واحدهای کوچک‌تر و مستقل رو امکان‌پذیر می‌کنه، مقیاس‌پذیری رو بهبود می‌ده و مدیریت و به‌روزرسانی اجزا رو آسون‌تر می‌کنه.

©2023 ارون